Eskola Kontseilua

Ordezkaritza organu gorena da. Eskola Kontseiluak eskola-bizitzarako funtsezkoak diren erabakiak hartu eta ikastetxearen ihardueraren azken erantzulea da.

Besteak beste, honako funtzioak ditu:

  • Ikastetxearen urteko txostena onartzea.
  • Ikastetxearen urteko plana onartzea.
  • Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, antolakuntza, iharduera araudia, eta kudeaketa proiektua onartzea.
  • Beste ikastetxe batzuekin lankidetza-harremanak izatea kultura eta hezkuntzazko helburuez.

KIDEAK

HAUEK DIRA ESKOLA KONTSEILUA OSATZEN DUTEN KIDEAK:

 

KIDE EZ HAUTATUAK

 

Lehendakaria:

Martin Iztueta

Entitate Titularra:

Mª Teresa Fernández.

Mª Jesús Nuñez.

Inocencia Puente.

KIDE HAUTATUAK

 

Irakaslegoa:

Nerea Ugalde

Iker Lizarralde

Jon Telletxea

Ana Belén Sánchez

 

Gurasoak

José Álvarez

Natalia

Axun Ariztegi

Félix Román

Administrazio eta zerbitzuak:

Maitane Bergara